یک سطح آب‌­گریز سطحی با انرژی سطحی پایین است که در مقابل تر شدن مقاومت می‌­کند. چنین سطوحی در کاربردهایی مانند ممانعت از یخ زدگی سطح، مقاومت خوردگی بیشتر، فیلتراسیون و مدیریت آب، ابزارهای رطوبت‌­سنج، کنترل آلودگی رطوبت در سیستم های گاز مایع طبیعی و غیره قابل استفاده می‌­باشند.