الکتروپولیش و بهبود عمر خستگی

الکتروپولیش و بهبود عمر خستگی

الکتروپولیش فرآیندی معمول جهت عملیات نهایی قطعات فلزی است. این فرایند به منظور بهبود عمر قطعات فلزی که تحت انعطاف، و خمش و پیچ و تاب هستند، انجام می شود. این قطعات در اشکال مختلفی از جمله مهر های فلزی، سیم ها، لوله ها و حتی قطعات ماشین کاری هستند. در طی فرآیند تولید، عیوب میکرونی در سطح این اجزاء باقی می ماند. این عیوب، غالباً به صورت میکرو ترک ها یا حفرات، می توانند به مکان های آغازین برای رشد ترک یا خوردگی تبدیل شوند.

فنرهای فلزی الکتروپولیش شده با عمر خستگی بالا
فنرهای فلزی الکتروپولیش شده با عمر خستگی بالا
الکتروپولیش فنرهای فلزی

الکتروپولیش


الکتروپولیش
به عنوان روشی برای حذف عیوب روی سطح قطعات فلزی، تبدیل شده است تا عمر قطعات را تا حد زیادی بهبود بخشد. امروزه بسیاری از قسمت های مهر ها و استمپ های فلزی که در طول استفاده به طور مداوم تحت گشتاور و انعطاف قرار دارند، الکتروپولیش می شوند. مزیت الکتروپولیش، افزایش طول عمر قطعات تحت تنش است.

شکست قطعه در اثر وجود عیوب سطحی

شکل بالا نشان می دهد که چگونه یک شکاف یا ترک کوچک می تواند شرایطی را ایجاد کند که اعمال تنش ها در سطح یک قسمت، منجر به شکست قطعه شود. از این رو، با برداشتن لایه نازکی از سطح قطعه فلزی، می توان اثر ترک ها را تا حدود زیادی کاهش داده و سطح قطعه را به یک سطح صاف و عاری از ترک ها و عیوب سحطی تبدیل کرد.

در زیر یک مثال از این قطعات و فرایند الکتروپولیش برای افزایش عمر خستگی ذکر شده است.

  • سیم های فولاد زنگ نزن به طور گسترده ای در صنعت خودرو سازی استفاده می شوند که تحت فشارهای بالا و پایین عمر خستگی کافی ندارند. الکتروپولیش با حذف میکرو ترک های سطحی طول عمر قطعات را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد و روشی مناسب به عنوان فرایند نهایی روی سطح قطعات حساس است. با انجام الکتروپولیش، سیم های فلزی تحت تست خستگی تا 900.000 چرخش را تحمل می کنند که بسته به جنس فلز و کاربرد مورد نظر متغیر است. از این رو، قطعات سیم تحت فرایند نهایی سازی الکتروپولیش قرار می گیرند تا فشارهای بالا و پایین در موتور را تحمل کنند.

تصاویر میکروسکوپی از سطح قطعات قبل و بعد از الکتروپولیش

قبل
بعد
صاویر میکروسکوپی از سطح قطعات قبل و بعد از الکتروپولیش
قبل
صاویر میکروسکوپی از سطح قطعات قبل و بعد از الکتروپولیش
بعد


دیدگاهتان را بنویسید