آلوداین با چه استاندارد هایی انجام می شود؟

آلوداین چیست؟

آلوداین یک فرایند پوشش تبدیلی کروماته است که به پوشش های شیمیایی نیز شناخته می شوند. انواع مختلفی از پوشش های شیمیایی (chem film) با شکل و خواص گوناگون شیمیایی وجود دارد. به طور ساده می توان گفت آلوداین (Alodine®)  یک نام تجاری بین المللی برای فن آوری پوشش تبدیلی کروماته است.  در ابتدا این نام برای پوشش دهی آلومینیوم و آلیاژهای آن بکار برده می شد. اما امروزه نام آلوداین مترادف دیگر کلمه های مرتبط شده است. برای پوشش آلوداین نام های تجاری متداولی مورد استفاده قرار می گیرد.Alodine/Iridite/Yellow Iridite از جمله نام های تجاری این پوشش است. این پوشش با اهدافی چون بهبود مقاومت به خوردگی، بهبود چسبندگی رنگ و پوشش هادی جریان الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

فرایند آلوداین بر اساس کدام استاندارد دسته بندی می شود؟

نوع مرسوم  پوشش های شیمیایی برای فرایند آلوداین و برای اکثر کاربرد ها برا اساس فرایند های نوع یک (Type I) و نوع دو (Type II ) در استاندارد MIL-DTL-5541 انجام می شوند که در ادامه به صورت مختصر شرح داده خواهند شد.

فرایند نوع 1 آلوداین  (MIL-DTL-5541 Type 1)

این فرایند حاوی کروم شش ظرفیتی است که به نام دی کرومات سدیم نیز شناخته می شود. این فرایند تا سال ها فرایند مرسوم بود که به روش “تبدیل کرومات” شناخته می شد. این استفاده تا زمان استفاده از مواد شیمیایی ایمن تر ادامه یافت.

قرار گرفتن در معرض کروم شش ظرفیتی در ایالات متحده توسط EPA، به عنوان یک ماده شیمیایی خطرناک زیست محیطی و توسط OSHA به عنوان یک ماده شیمیایی سرطانزا معرفی شده است. اگر از فرایند نوع یک استفاده می کنید، از کسب شرایط تهویه لازم و اخذ مجوز های انجام این روش اطمینان حاصل کنید.

مراحل فرایند آلوداین نوع 1 ( عمدتا شامل 9 مرحله )

 1. پاک سازی (Clean)
 2. شستشو با آب (Rinse)
 3. اچ (Etch)
 4. شستشو با آب (Rinse)
 5. دی اکسیداسیون (Deox)
 6. شستشو با آب (Rinse)
 7. پوشش دهی (Chem film coat)
 8. شستشو با آب (Rinse)
 9. شستشو با آب گرم ( Warm Rinse)

مدت زمان انجام فرایند به اندازه قطعه و دیگر پارامترها بستگی دارد. اما به طور معمول بین 10 تا 30 دقیقه مدت زمان انجام هر مرحله است.

فرایند آلوداین نوع 2  (MIL-DTL-5541 Type 2 )

این روش به عنوان فرایند بدون کروم شش ظرفیتی شناخته می شود. در فرایند نوع دوم، کروم شش ظرفیتی با تیتانیوم، زیرکونیم یا کروم سه ظرفیتی جایگزین شده است. این نوع از فرایند کروماته کردن در بسیاری از صنایع پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

پیشرفت تکنولوژی در فرایند نوع دوم مزیت هایی را نسبت به فرایند نوع اول به همراه داشته است.

 1. سرعت فرایند بالاتر
 2. فرایند در دمای اتاق انجام شده و اتلاف انرژی کمتری دارد. همچنین این دمای کاری پایین موجب جلوگیری از گرم شدن مخزن شده و از تبخیر محلول جلوگیری می کند.
 3. تعداد مراحم انجام فرایند کمتر است. عمدتا در 5 مرحله انجام می شود.

مراحل فرایند آلوداین نوع 2 ( عمدتا شامل 5 مرحله )

فرایند نوع دو شامل دو نوع شستشو با اسید( 5 مرحله) و شستشو با باز (7 مرحله) است.

الف) شستشو با اسید ( acid clean)

 1. پاک سازی با اسید ( acid clean)
 2. شستشو با آب (Rinse)
 3. پوشش دهی (Chem film coat)
 4. شستشو با آب (Rinse)
 5. TCP-HF

ب) شستشو با باز ( alkaline clean)

 1. پاک سازی با باز ( alkaline clean)
 2. شستشو با آب (Rinse)
 3. دی اکسیداسیون (Deox)
 4. شستشو با آب (Rinse)
 5. پوشش دهی (Chem film coat)
 6. شستشو با آب (Rinse)
 7. TCP-HF

فایل pdf استاندارددیدگاهتان را بنویسید