با هیدروکسی آپاتیت آشنا شوید

هیدروکسی آپاتیت به طور گسترده به عنوان سرامیک زیست سازگار در بسیاری از زمینه­ های پزشکی کاربرد دارد، اما به دلیل شباهت آن با بخش معدنی استخوان، عمدتاً در تماس با بافت استخوان است. کلسیم فسفات­ ها به ­دلیل دامنه خواصی که ارائه می­ دهند در زمینه مهندسی پزشکی مورد استفاده قرار گرفته اند. هیدروکسی آپاتیت با فرمول شیمیایی Ca5(PO4)3(OH) دارای خواص زیست سازگاری، چگالی پایین، پایداری شیمیایی­ و زیست فعالی مشابه با بافت­ سخت استخوان است. هیدروکسی آپاتیت به دلیل خاصیت زیست تخریب پذیری می­­تواند برای ساخت ایمپلنت ­های بدن استفاده شود و در جهت بازسازی استخوان برای مدت طولانی جایگزین گردد.

خاصیت زیست تخریب­ پذیری هیدروکسی آپاتیت با بهبود درجه استخوان­ سازی مشابه هیدروکسی آپاتیت بیولوژیکی (60-70%)و کاهش اندازه دانه در سطح نانو گسترش می­یابد. هیدروکسی آپاتیت درابعاد نانو می­تواند منجر به خواص کاربردی زیادی از جمله اندازه دانه و افزایش نسبت سطح به حجم ریزساختاری ­شود که در تماس با محیط بدن اتصال خوبی با ایمپلنت برقرار می­کند. رفتار هیدروکسی آپاتیت در هنگام غوطه وری در مایع شبیه سازی شده بدن(SBF) وابسته­ به ساختار و ترکیب است. میزان انحلال آن تا حد زیادی به سطح بلورینگی، ترکیب فاز، ریزساختار، سطح و ضخامت سطح بستگی دارد.

درشرایط in vivo­­ وin vitro رهایش یون Ca2+ از نانو­پودرهیدروکسی آپاتیت مشابه آپاتیت استخوانی است و­ بسیار سریع­ترازHA درابعاد­ میکرو است. بنابراین مهم است که با کنترل اندازه ذره، مورفولوژی، درجه کریستالی شدن و ترکیبات شیمیایی نانوپودر هیدروکسی آپاتیت گسترش یابد.

ایمپلنت‌های هیدروکسی آپاتیت متخلخل برای رهایش موضعی داروها در استخوان و همچنین برای بهبود ضایعات اولیه در مینای دندان استفاده می‌شود. به رغم خواص بیولوژیکی ، هیدروکسی آپاتیت دارای نقایصی نظیر کم بودن میزان جذب بیولوژیکی، مقاومت در برابر شکست کم و مقاومت خستگی کم در محیط فیزیولوژیکی است.دیدگاهتان را بنویسید