تست ضربه

تست ضربه

از آزمایش های ضربه در مطالعه چقرمگی مواد استفاده می شود. چقرمگی مواد، توانایی آن در جذب انرژی در هنگام تغییر شکل پلاستیک است. مواد شکننده به دلیل وجود مقدار کمی تغییر شکل پلاستیک می توانند مقاومت کمی داشته باشند. مقدار مقاومت به ضربه یک ماده نیز می تواند با درجه حرارت تغییر کند. عموماً در دماهای پایین تر، انرژی موثر یک ماده کاهش می یابد. اندازه نمونه ممکن است بر مقدار آزمایش ضربه نیز تأثیر بگذارد، زیرا ممکن است تعداد متفاوتی از نواقص موجود در مواد را ایجاد کند که می تواند به عنوان افزایش دهنده تنش عمل کرده و انرژی ضربه را کاهش دهد.

آزمایش ضربه معمولاً شامل تست ضربه شارپی و تست ضربه آیزود است که از کاربردهای تست می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعیین مقاومت ماده در برابر ضربه
 • بررسی اثر دما بر مقاومت ضربه
 • تخمین و طبقه‌بندی رفتار شکست ترد و نرم
 • تعیین چقرمگی
 • کمک به انتخاب صحیح مواد در شرایط دارای تنش و دمای مشخص
 • بررسی درجه حساسیت مواد به شکاف (ناچ یا فاق)
 • ارزیابی خصوصیات سطح مقطع شکست
 • تعیین موفقیت یا عدم موفقیت عملیات حرارتی
 • تعیین مقاومت به شکست در اتصالات جوشکاری شده
 • تعیین دمای تبدیل نرمی به تردی

آزمایش های ضربه شارپی روی دستگاه های ابزار دقیق قادر به اندازه گیری کمتر از 1 تا 300 پوند در دماهای مختلف از 320 – تا بیش از 2000 درجه فارنهایت است. انواع آزمایش ضربه برای نمونه های تست شارپی را می توان با شیار V شکل یا U شکل تهیه کرد.

تست ضربه شارپی

تست ضربه شارپی برای ارزیابی موارد زیر کاربرد دارد:

 1. خواص ضربه ای
 2. سطح شکست
 3. شکل پذیری
تست ضربه
تست ضربه شارپی

آزمایش ضربه آیزود یک روش استاندارد ASTM برای تعیین مقاومت در برابر مواد است. آونگ در پایین‌ترین نقطه حرکتش به نمونه آزمایش شیاردار، که محکم در گیره بسته شده است، برخورد می‌کند. بخشی از ضربه آونگ صرف شکستن نمونه آزمایش می‌شود. پس از برخورد، بالاترین ارتفاع آونگ یادداشت می‌شود. مقدار واقعی انرژی مصرف شده در اثر شکست نمونه، توسط شاخص متحرکی که همراه با آونگ در حال حرکت، روی یک صفحه مدرج حرکت می‌کند و در موقعیت حداکثر آونگ متوقف می‌شود، قابل خواندن است.

دستگاه تست ضربه آیزود
دستگاه تست ضربه آیزوددیدگاهتان را بنویسید