تفاوت پوشش آندایز سخت و اکسیداسیون پلاسما الکترولیتی در چیست؟

تفاوت پوشش آندایز سخت و اکسیداسیون پلاسما الکترولیتی در چیست؟

هر دو روش پوشش دهی آندایز سخت (Hard Anodize) و اکسیداسیون پلاسما الکترولیتی (PEO)، جز دسته فرآیندهای الکتروشیمیایی طبقه بندی می شوند.  به این معنا که با استفاده از یک محلول الکترولیت و بهره گیری از نیروی الکتریکی، پوشش روی قطعه اعمال خواهد شد. در این دو روش، پوشش تشکیل شده یک لایه اکسیدی متخلخل از جنس زیر لایه روی قطعه هدف است.

با وجود شباهت های بنیادینی که در ماهیت آندایز سخت و PEO وجود دارد ولی در فرایند پوشش دهی و خواص نهایی پوشش تفاوت های زیادی وجود دارد و هر کدام در جایگاه خود مناسب هستند. در شرایط کاری فرایند نیز تفاوت های زیادی وجود دارد، پوشش دهی PEO نسبت به هارد آندایز نیاز به ولتاژ بسیار بیشتری داشته و سیکل کاری آن متفاوت است که باعث تشکیل یک لایه اکسیدی سرامیکی بسیار سخت روی سطح زیر لایه خواهد شد. در نتیجه نیاز به تجهیزات ویژه و متعاقبا گران تری دارد.

به طور کلی روش پوشش دهی PEO جز روش های پیشرفته و با کاربرد ویژه تری محسوب می شود. از طرفی محلول های الکترولیت مورد استفاده در روش PEO اصولا سازگار با محیط زیست و بدون عناصر سمی هستند ولی محلول های هارد آندایز اغلب اسیدی انتخاب می شوند.

خواص نهایی پوشش در این دو روش شباهت ها و تفاوت هایی دارند،  هر دو پوشش باعث افزایش مقاومت به خورگی، سختی و کاهش نرخ سایش زیر لایه می شوند، اما در میزان این خواص، تفاوت هایی وجود دارد. به علاوه، با توجه به متخلخل بودن پوشش اکسیدی، در روش PEO با افزودن عناصر مختلفی می توان خواص نهایی را بهبود بخشید. در جدول زیر تفاوت های PEO و آندایز سخت به صورت خلاصه آورده شده است.

جدول 1. مقایسه روش PEO و آندایز سخت.

ویژگی PEO  آندایز سخت
زبری 650 nm  250-500  nm
مقاومت به خوردگی بالا بالا
استحکام خستگی سیکل شکست = 35000 سیکل 30000 سیکل
سختی تا HV 2000 600 HV
استحکام چسبندگی بالا بالا
نرخ سایش mm3/Nm 10-6 × 4.021 mm3/Nm 10-4 × 1.59
هدایت حرارتی  2-4 W/mk

و بیشتر با توجه به افزودنی ها

 1-2 W/mk
سازگار با محیط زیست محلول الکترولیت بدون عناصر سمی محلول الکترولیت اسیدی

نکته قابل توجه این است که با همه مزایا و معایبی که هر دو روش دارد، هر کدام در کاربرد منحصر به خود قابل استفاده هستند و می توانند راهکار مناسبی در جایگاه خود باشند. در شکل های 1 و 2 پوشش های هارد آندایز و اکسیداسیون پلاسما الکترولیتی نشان داده شده است.

پوشش آندایز سخت اعمال شده روی پیستون
پوشش آندایز سخت اعمال شده روی پیستون
پوشش اکسیداسیون پلاسما الکترولیتی
پوشش اکسیداسیون پلاسما الکترولیتی


دیدگاهتان را بنویسید