حمایت از پروژه های دانشگاهی

با توجه به اهداف بلند مدت شرکت نانو تارا پوشش ، این شرکت آمادگی خود را در ارتباط با حمایت و مشارکت در پروژه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به شرط قابلیت تجاری سازی اعلام می نماید.

[quform id=”1″ name=”حمایت از پروژه های دانشگاهی”]