روش‌های آماده سازی سطح (بخش دوم)

در بخش اول به چند نمونه از روش‌های آماده سازی سطح اشاره کردیم. از دیگر شیوه‌های آن شامل موارد زیر هستند:

ابزارهای قدرتی (Power Tools Cleaning)

تمیز کاری با ابزارهای قدرتی یکی از روش‌های آماده سازی برای سطوح فلزی می‌باشد که در موارد مختلفی کاربرد دارد. در این روش کلیه لایه‌های اکسیدی، لایه‌های زنگ، رنگی که چسبندگی کمی به سطح دارد و کلیه آلودگی‌هایی که چسبندگی کمی به سطح دارند، از سطح جدا می‌شوند. ابزارهای قدرتی به سه بخش تقسیم می‌شوند:

  • ابزارهای چرخشی
  • ابزارهای ضربه‌ای
  • ابزارهای ضربه‌ای – چرخشی

الف) ابزارهای چرخشی

از دیگر روش‌های آماده سازی سطح این نوع ابزارها هستند که با نیروی الکتریسیته یا فشار هوا کار می‌کنند، قادر هستند با چرخش بر روی سطح، لایه‌های آهنی، رنگ قدیمی، و این قبیل آلودگی‌ها را از سطح فلز جدا نمایند. از این وسیله برای زبر کردن رنگ قدیمی (برای اعمال رنگ لایه بعدی) نیز استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها به دو شکل کلی تقسیم می‌شوند. در بعضی از آن‌ها قطعه چرخنده در راستای محور دستگاه می‌باشد ولی در برخی از آنها قطعه چرخنده عمود بر راستای دستگاه می‌باشد.

اکثرا در ابزار‌های چرخشی که قطعه چرخنده در راستای خود ماشین قرار دارد، وارد کردن فشار به صورت عمود بر سطح، بسیار سخت است و برای کارهایی که نیاز به فشار زیاد دارد، مناسب نمی‌باشد.

از طرف دیگر دستگاه‌ها با قطعه چرخنده عمود بر سطح، برای کارهای سخت مناسب‌تر هستند زیرا سطح چرخشی با سطح فلز موازی است و این امر وارد کردن نیرو را بر سطح آسان می‌کند. از این وسیله به چند شکل می‌توان استفاده کرد.

  • استفاده از کاغذ سنباده پوشش دار بر روی دیسک مخصوص (Sanders)
  • استفاده از برس‌ها برای زبر کردن رنگ قدیمی و جدا کردن آلودگی‌هایی که چسبندگی کمی به سطح فلز دارند (Brushing).
  • استفاده از سنگ‌های برش و ساب برای گرد کردن زاویه‌های تیز فلز و همچنین برای برداشتن آثار جوش و غیره.

انواع برس‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

برس کاسه‌ای (Cup Brush)

این نوع برس به لحاظ شکل و نوع عمل کرد معمولا بیشترین استفاده را دارد. در یک سطح بزرگ ابتدا از این برس استفاده می‌شود و بیشتر سطح را با آن تمیز می‌کنند. در نقاطی که امکان تمیز کاری با این برس نباشد، از برس‌های دیگر استفاده می‌شود.

برس کاسه ایشکل 1: برس مدل کاسه‌ای

برس تیغه‌ای یا تخت (Strip Brush)

در قسمت‌هایی که بین دو سطح قرار دارند و نمی‌توان از برس کاسه‌ای استفاده کرد می‌توان از این نوع برس استفاده نمود. درزهای جوش در کنج سازه‌های فلزی از جمله این نقاط می‌باشند. این نوع برس به لحاظ شکل می‌تواند در بعضی موارد، تنها انتخاب باشد.

برس تیغه ایشکل 2: برس مدل تیغه‌ای

برس استوانه‌ای (Cylinder Brush)

از این برس برای تمیز کردن داخل سطوح استفاده می‌شود. برای تمیز کاری داخل حفره‌ها، لوله‌ها و … این نوع برس بهترین انتخاب خواهد بود. همیشه در مراحل کار مناطقی وجود دارند که دسترسی آسان ندارند که در این قسمت‌ها می‌توان از این نوع برس با سایز مطلوب استفاده کرد.

برس استوانه ایشکل 3: برس مدل استوانه‌ای

برس مدل چرخی (Wheel Brush)

این نوع برس مانند برس کاسه‌ای می‌باشد با این تفاوت که می‌تواند زبری تولید کند در ضمن نوع حرکت آن نیز متفاوت است.

برس آماده سازی سطحشکل 4: برس مدل چرخی

نکته اجرایی: کلیه برس‌هایی که تا این قسمت یاد شد دارای دو حالت رشته‌ای و یا دوبل گره خورده (Twisted Knot Brush) می‌باشند که معمولا از برس ساده برای زبر کردن رنگ قدیمی و از نوع گره خورده برای پاک کردن رنگ‌های قدیمی و زنگ آهن استفاده می‌شود.

نکته اجرایی: برای استفاده از سطوح کم، بهتر است از برس‌های کوچکتر استفاده کنیم و بالعکس.دیدگاهتان را بنویسید