سایش

سایش یا فرسایش یک سطح جامد، ناشی از تماس آن جسم با سطحی دیگر است به عبارتی این فرایند در اثر تماس مکانیکی دو سطح با یکدیگر رخ می‌دهد. پدیده سایش یکی از مهمترین عوامل تخریب قطعات صنعتی است و اصطکاک عامل مهمی است که منجر به تخریب سطحی می شود. از تست سایش به منظور بررسی مقاومت به سایش مواد جامد استفاده می شود. موادی مانند فلزات ، کامپوزیت ها ، سرامیک ها و پوشش های ضخیم با این روش قابل ارزیابی هستند. آزمون سایش به طور کلی به دو روش قابل انجام است که در این مقاله به شرح آنها پرداخته شده است.

آزمون سایش پین روی دیسک :

پین روی دیسک  (pin on disk)روش متداولی برای ارزیابی رفتار سایشی و تریبولوژیکی انواع مواد فلزی، سرامیکی، کامپوزیت ها و پوشش ‌های فلزی مواد است.  این آزمون روشی بسیار اقتصادی در بررسی نرخ سایش می باشد که امکان تعیین نرخ سایش و ضریب اصطکاک را در دو حالت خشک و در محیط خورنده فراهم می کند. روش متداول این آزمون به صورتی است که پین عضو ساینده است و ثابت بوده و دیسک میچرخد. عضو ساینده معمولا از جنس فولاد ابزار با سختی بالا ساخته می شود.

مهمترین عوامل موثر در این آزمایش نیروی عمود بر پین، سرعت خطی دیسک، زمان و مسافت طی شده سایش است.  برای درک صحیح مکانیزم‌های سایش شناسایی میزان تغییرات ضریب اصطکاک و دمای سطح سایش و حجم صدای تولیدی بسیار مهم است.  هدف از انجام این آزمون تعیین ضریب اصطکاک ، نیرو، تنش و همچنین کاهش وزن ناشی از سایش حین کار و یا تست است.

شماتیک دستگاه پین روی دیسک
شماتیک دستگاه پین روی دیسک

آزمون سایش استوانه چرخان:

آزمون سایش استوانه چرخان یکی از قابل اعتمادترین آزمون های بررسی مقاومت سایشی در مواد الاستیک طبیعی و مصنوعی، پلیمرهای ترموپلاستیک، پلیمرهای ترموست و تفلون ها می باشد. در این آزمون نمونه از جنس تفلون یا پلیمر به شکل دایره بریده شده و در محل نگه دارنده قرار داده می شود. در زمان تست، نمونه در حال حرکت دورانی روی سطح ساینده حرکت می کند. نمونه در این آزمون در محل خود ثابت بوده و با یک نیروی فشاری معادل 5 یا 10 نیوتن به سمت پایین و روی سطح ساینده فشار داده می شود. بعد از طی مسافت 40 متر، نمونه مجددا وزن می شود چون میزان کاهش وزن معیاری برای تعیین مقاومت به سایش ماده قلمداد می شود.دیدگاهتان را بنویسید