سه مزیت پولیش الکتریکی نسبت به سایر روش های پولیش کاری

سه مزیت عمده روش الکتروپولیش نسبت به سایر روش های پولیش کاری به شرح زیر است:

  1. اولین مزیت پولیش الکتریکی نسبت به سایر روش های پولیش کاری، توانایی در پولیش قطعات پیچیده و حساس است به این صورت که با استفاده از جریان الکتریکی و اختلاف پتانسیل اعمالی بین آند و کاتد، باربرداری از سطوح قطعه و پیچیدگی های آن اتفاق می افتد. به علاوه این روش باعث می شود لایه برداری به صورت یکدست و همگن از سطح اتفاق بیفتد. در حالی که سایر روش ها مانند پولیش دستی، قابلیت پولیش قطعات پیچیده را نداشته و کنترل لایه برداری آن کمی مشکل خواهد بود.
  2. دومین مزیت روش الکتریکی نسبت به سایر روش ها ، توانایی این روش در برطرف کردن میکروترک ها و عیوب سطحی در ابعاد بسیار کوچک میکرونی خواهد بود. به صورتی که رافنس سطحی در این روش تا حد ممکن کاهش یافته و در نتیجه باعث ایجاد خاصیت آنتی باکتریال می شود. این ویژگی باعث شده که الکتروپولیش در زمره فرایندهای محبوب برای بهبود کیفیت سطحی ابزارهای مورد استفاده در پزشکی و القای خاصیت آنتی باکتریال شود. همچنین توانایی فرایند الکتروپولیش در ایجاد یک لایه پسیو قوی تر نسبت به روش ها، سبب شده که مقاومت به خوردگی بالاتری در این روش مشاهده شود.
  3. به عنوان سومین مزیت روش الکتریکی نسبت به سایر روش ها، می توان از صرفه جویی در زمان یاد کرد. در این روش با بهره گیری از انرژی الکتریکی، زمان لازم برای پولیش به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده و به چند ثانیه تا دقیقه می رسد، همچنین این روش تک مرحله ای بوده است. در حالی که در سایر روش ها علاوه بر زمان بیشتر پروسه، نیاز به انجام پروسه ای چند مرحله ای است که سطح مورد نظر به خواص و ظاهر مطلوب برسد.

سه مزیت پولیش الکتریکی نسبت به سایر روش های پولیش کاریدیدگاهتان را بنویسید