فرایند پوشش دهی سطحی آلوداین چیست؟

آلوداین

به طور ساده می توان گفت آلوداین (Alodine®)  یک نام تجاری بین المللی برای فن آوری پوشش تبدیلی کروماته است.  در ابتدا این نام برای پوشش دهی آلومینیوم و آلیاژهای آن بکار برده می شد. اما امروزه نام آلوداین مترادف دیگر کلمه های مرتبط شده است. برای پوشش آلوداین نام های تجاری متداولی مورد استفاده قرار می گیرد.Alodine/Iridite/Yellow Iridite از جمله نام های تجاری این پوشش است.

پوشش آلوداین با اهدافی چون بهبود مقاومت به خوردگی، بهبود چسبندگی رنگ و پوشش هادی جریان الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

روش انجام فرایند

در پوشش های کروماته تبدیلی بخشی از سطح فلز به صورت شیمیایی به یک لایه محافظ تبدیل می شود.در آلوداین برای پوشش‌دهی از محلول های اسید کرومیک، کرومات یا دی کرومات استفاده می شود. نتیجه چنین عملیاتی ایجاد پوشش محافظ تبدیلی، شامل ترکیبات کروم سه ظرفیتی و شش ظرفیتی بر روی سطح فلز است. درکروماته زرد، کروم شش ظرفیتی و در کروماته سبز و بدون رنگ، کروم سه ظرفیتی روی سطح زیرلایه می نشیند. به دلیل سمی بودن کروم شش ظرفیتی، فرایندهایی بر پایه کروم سه ظرفیتی در سطح تجاری در حال گسترش اند.

پوشش آلوداین توسط غوطه ور شدن، براش کردن یا اسپری کردن اعمال می شود. در این روش ضخامت پوشش، ابعاد قطعات را تغییر نمی دهد.

روش های مختلفی برای پوشش های تبدیلی – شیمیایی وجود دارد که ویژگی های گوناگونی بدست می دهند. با این حال دو فرایند متداول نوع یک و نوع دو تحت استاندارد MIL-DTL-5541 آورده شده است.دیدگاهتان را بنویسید