محلول زینکاته

محلول زینکاته چیست؟

فلز آلومینیوم در تماس با محیط به سرعت اکسید شده و لایه ای از اکسید آلومینیوم روی سطح تشکیل می شود. با وجود این لایه اکسیدی امکان اعمال مستقیم پوشش با چسبندگی کافی وجود ندارد. محلول های زینکاته به منظور فعال سازی سطح زیرلایه های آلومینیومی برای اعمال پوشش های ثانویه با چسبندگی مناسب، مورد استفاده قرار می گیرند. محلول زینکاته منجر به حذف لایه اکسیدی شده و با تشکیل یک لایه نازک از فلز روی، از اکسیداسیون مجدد سطح آلومینیوم جلوگیری می نماید.

مراحل فرایند زینکاته آلومینیوم باید به ترتیب زیر صورت گیرد :

  • چربی گیری
  • اسید شویی ( غبارزدایی – دوده زدایی )
  • غوطه وری در محلول زینکاته
  • دزینکاته کردن
  • غوطه وری مرحله دوم در محلول زینکاته

ویژگی های محلول زینکاته:

  • غیر سمی
  • مایع بی بو و شیری رنگ
  • ویسکوزیته بالا
  • قابل استفاده در دمای نسبتاً بالا
  • زمان لازم برای فرایند زینکاته کردن 1-0.5 دقیقه

 

شرکت تاراپوشش با بهره گیری از دانش فنی و نیروی مختصص آماده ساخت و فروش محلول و همچنین ارائه خدمات مشاوره در این زمینه است.