مقایسه روش های تمیز کاری سطحی

مقایسه روش های تمیز کاری سطحی

  • روش های شیمیایی

در مطالب قبلی موجود در سایت در مورد روش­های تمیزکاری شیمیایی به طور کامل پرداخته شده است. به طور کلی، روش­هایی که بر پایه استفاده از مواد شیمیایی جهت پاک کردن سطح باشد را به عنوان روش­های شیمیایی می­شناسیم. در جدول حاضر، مقایسه­ای بین این روش­ها انجام گرفته است.

نام فرایند هزینه فرایند دقت کار در دسترس بودن تجهیزات میزان آسیب به زمینه قدرت پاک کنندگی گستردگی فعالیت
اولتراسونیک

***

**** * *** **
غوطه وری ** *** *** *** *** ****
الکترولیش **** **** * ** *** *
حلال گرم * ** **** ** **
حلال سرد * ** **** * ***
امولسیون پایدار * * **** * **
امولسیون ناپایدار * ** **** ** ***
امولسیون دو فازی ** *** *** *** **
حرارتی *** * * ** *

 

 

  • روش­های مکانیکی

در مطالب قبلی موجود در سایت در مورد روش­های تمیزکاری شیمیایی به طور کامل پرداخته شده است. به طور کلی، روش­هایی که تمیزکاری سطحی در آنها به کمک نیروهای مکانیکی انجام می­شود، به عنوان روش­های شیمیایی می­شناسیم. در جدول حاضر، مقایسه­ای بین این روش­ها انجام گرفته است.

نام فرایند هزینه فرایند دقت کار در دسترس بودن تجهیزات میزان آسیب به زمینه قدرت پاک کتتدگی گستردگی فعالیت
پلیسه گیری * * **** ** ** ****
هیدروفرز ** ** * * *** **
سمباده پولیش * *** ** ** * **
پاشش زدایی *** ** * **** **** ****
اشعه لیزر **** **** * **** ***

 دیدگاهتان را بنویسید