پسیواسیون و تفاوت آن با الکتروپولیش چیست ؟

پسیواسیون و تفاوت آن با الکتروپولیش چیست ؟

پسیواسیون یک اصلاح شیمیایی برای سطح فولاد زنگ نزن و آلیاژهای دیگر است که باعث افزایش توانایی سطوح در برابر خوردگی می شود. با آزادسازی یون های آهن­ آزاد از سطح فولاد زنگ نزن، فرآیند پسیواسیون و تشکیل لایه ­ی اکسیدی نازک انجام می شود.

اکسیدکروم حاصل قرار گرفتن سطح فولاد زنگ نزن در معرض اکسیژن است و سطح غیرفعالی را ایجاد میکند که به معنای محافظت بیشتر در برابر اکسیداسیون است.

مقاومت خوردگی الکتروپولیش
شکل1-در مقاومت خوردگی الکتروپولیش

پسیواسیون فرآیندی جهت بهبود مقاومت در برابر خوردگی قطعات فولاد زنگ نزن با از بین بردن آلاینده های آهنی مانند آهن آزاد از سطح است. برای پسیواسیون قطعات از جنس فولاد زنگ نزن، باید برای مدت زمان مشخص،  در دمای معینی در محلول شیمیایی مناسب طبق استاندارد ASTM A380 غوطه­ور سازند. این روش ماده خارجی مانند آهن آزاد را از سطح خارج می کند ، اما رنگ­ های به­جا مانده یا اکسیدهایی که در اثر جوشکاری یا عملیات حرارتی باقیمانده است را از بین نمی برد. فرآیند پسیواسیون مقاومت در برابر خوردگی را بهبود می بخشد و یک سطح تمیز باقی می ماند ، اما در نهایت ظاهر قطعه را تغییر نمی دهد و آن را به وضوح صیقلی نمی­کند.

در شرایط طبیعی ، هر یک از موارد زیر می تواند مانع از پسیواسیون و حفاظت فولاد زنگ نزن در برابر خوردگی شوند:

  • حضور مواد اضافی در محیط تولید
  • سولفید اضافه شده به فولاد جهت بهبود ماشین­ کاری
  • ذرات آهنی که توسط ابزار برش به فولاد زنگ نزن منتقل شده است

فرآیند الکتروپولیش غالباً به عنوان یک روش تهاجمی­تر نسبت به پسیواسیون مورد استفاده قرار می گیرد و نیازی به اصلاح جداگانه سطح ندارد. از آنجا که این فرایند پوسته بیرونی فلز را از بین می برد ، آلاینده های که می توانند باعث خوردگی در زیر سطح شوند از بین می روند. الکتروپولیش در مقایسه با پسیواسیون، رنگ­ه ای باقیمانده و اکسیدها را از بین می برد و قطعات ساخته شده از طیف گسترده ای از فولاد زنگ نزن و سایر آلیاژهای فلزی را به صیقلی می­کند. در حالی که از پسیواسیون می­توان برای بهبود مقاومت خوردگی فولاد زنگ نزن استفاده نمود در حالی که سطح آینه ای به جا نمی گذارد.

شکل2- تفاوت­ در مقاومت خوردگی الکتروپولیش و پسیواسیون بعد از 144 ساعت تست سالت اسپری(مه­نمکی)دیدگاهتان را بنویسید