پوشش دهی کانکتورهای آلومینیوم

پوشش دهی کانکتورهای آلومینیوم کدامند؟کانوکتور-آلومینیوم

کانکتورهای الکتریکی به عنوان یک سیستم الکترومکانیکی، جهت اتصال دو بخش الکترونیکی با امکان انفصال از همدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. جهت محافظت پوسته کانکتورهای فلزی از پدیده خوردگی، اعمال پوشش مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. کانکتورهای مورد استفاده در صنایع هوا فضا، نظامی و دفاعی با محدودیت های بالاتری جهت انتخاب سیستم پوششی مناسب روبرو هستند.

متدوال ترین پوشش مورد استفاده جهت حفاظت کانکتورهای فلزی، پوشش کادمیوم بوده که به روش آبکاری الکتریکی اعمال می شود. با وجود خواص فوق العاده پوشش مذکور به دلیل مشکلات مربوط به سمی بودن کادمیوم از انواع پوشش های جایگزین استفاده می شود.

شرکت تارا پوشش بر اساس تحقیقات و آزمایش های مختلف، پوشش مناسب کانکتورهای فلزی جهت حفاظت در برابر خوردگی را بهینه سازی نموده و قادر به اعمال آن به صورت صنعتی می باشد.