پوشش غوطه وری کاتدی (Cathodic Dip Coating)

پوشش غوطه وری کاتدی (Cathodic Dip Coating)

این تکنولوژی یکی از روش های پوشش دهی الکتروشیمیایی است. در این روش نمونه (کاتد) در محلول  اصولا پایه آبی غوطه ور شده که محلول رسانای الکتریکی می باشد. با اعمال جریان الکتریکی پوشش (در اغلب مواقع رنگ) روی نمونه نشانده می شود. بعد از آن پوشش (رنگ) آنیل و یا کراس لینک می شود که به خوبی روی قطعه تثبیت شود. در برخی موارد دیده شده که بعد از پوشش دهی، به منظور تثبیت پوشش قطعه در دمای حدودی 200 درجه سانتی گراد حرارت داده می شود. این کار باعث تشکیل یک پوشش همگن یکدست روی سطح با ضخامت 35-15 میکرون خواهد شد. این ضخامت با توجه به نیازمندی مورد نظر می تواند ضخیم تر شود و تا حدود 45-35 میکرون برسد.

حفاظت کاتدی

پوشش غوطه وری کاتدی باعث افزایش مقاومت در برابر خوردگی، حرارت و مواد شیمایی خواهد شد. این روش برای قطعات پیچیده نیز بسیار مناسب است زیرا سبب می شود که داخل حفرات و گوشه ها به خوبی پوشش داده شود و در نتیجه کل قطعه در برابر خوردگی مصون خواهد شد. در برخی موارد پسیو کردن زیر لایه در مرحله پیش پرداخت، باعث افزایش بیشتر مقاومت به خوردگی شده و این لایه پسیو یک سطح مناسب برای رنگ نهایی فراهم می کند.

از این روش در پوشش دهی آلومینیوم، فولاد و فولاد گالوانیزه و برای قطعات بزرگ مانند بدنه خودرو و قطعات داخلی آن استفاده می شود.

پوشش دهی بدنه خودرو به روش غوطه وری کاتدیدیدگاهتان را بنویسید