پوشش های روی-نیکل

پوشش های روی-نیکل کدامند؟روی-نیکل

آبکـاری الکتریکـی آلیاژ نیکل-روی به منظور پوشش دهی ورقـه هـای فـولادی بـه کار می رود. این پوشش ها بالاتـرین مقاومـت بـه خوردگی را در میان پوشش های آلـیاژی دارنـد. تشـکیل فـاز گاما با ساختار هگزاگونال از عمده ترین دلایل افزایش مقاومت به خوردگی این آلیاژها بیان شده است. بررسی ها نشان داده است که پوشش های روی- نیکل در محیط های نمکی مقاومت به خوردگی خیلی خوبی دارند که میزان مقاومت به خوردگی به درصد اتم های نیکل موجود در پوشش بستگی دارد.

آبکاری روی-نیکل به دلیل داشتن مقاومت به خوردگی بالا و غیر سمی بودن به عنوان جایگزینی مناسب برای پوشش های کادمیم تبدیل شده است. این پوشش کاربردهای وسیعی در صنایع خودروسازی، الکترونیک، صنایع هوافضا و دیگر صنایع دارند. این پوشش های قابلیت اعمال بر روی زیر لایه های فولاد، چدن، مس و برنج را دارند.

برخی از انواع پوشش های روی نیکل

  • روی-نیکل با نیکل بالا (15-10 درصد نیکل) + کروم 6 ظرفیتی
  • روی-نیکل با نیکل بالا (15-10 درصد نیکل) + کروم 3 ظرفیتی
  • روی-نیکل با نیکل بالا (15-10 درصد نیکل) + کروم 3 ظرفیتی مشکی