در یک آزمایشگاه کشت سلولی چه می‌گذرد؟

پس از ساخت هر نمونه آزمایشگاهی با کاربرد زیستی، میزان زیست سازگاری و خواص مربوط به آن تا حد ممکن در شرایط شبیه سازی شده بدن، درون آزمایشگاه کشت سلولی تست می‌شود که به آن اصطلاحا آزمون‌های برون تنی نیز گفته می‌شود.  قسمت زیادی از آزمون‌های برون تن مربوط به زیست ماده در آزمایشگاه کشت سلولی صورت می‌گیرد. در این مقاله تلاش شده است که به شرح کلیات یک آزمایشگاه کشت سلولی پرداخته شود. در ابتدا لازم است متداول‌ترین تست‌های صورت گرفته در این آزمایشگاه، شرح داده شود که به صورت زیر است:

چسبندگی سلولی

 جهت بررسی میزان توامندی زیست ماده در برهمکنش با سلول‌های بدن، این تست انجام می‌گیرد. هر چه میزان چسبندگی سلولی به زیر سطح خود بیشتر باشد و سلول‌ها به خوبی در سطح گسترش پیدا کنند، زیست ماده مناسب‌تر است.

فعالیت متابولیکی سلولی

این تست به عنوان تست زنده مانی سلولی نیز شناخته می‌شود. در این تست بررسی می‌شود که زیست ماده باعث کاهش یا افزایش فعالیت متابلولیکی سلول‌ها می‌شود و با روش‌های MTT و MTS بررسی می‌شود.

رنگ آمیزی

گاهی جهت مشخص کردن هسته برخی سلول‌ها از این تکنیک استفاده می‌شود. اصولا از تریپان آبی استفاده می‌شود و هسته سلول به رنگ آبی در می‌آید. به علاوه این روش در مواردی برای شمارش سلول‌ها نیز کاربرد دارد. همچنین از آلیزارین قرمز نیز به عنوان روشی برای رنگ آمیزی و مشخص کردن روند تست استفاده می‌شود.

فعالیت آلکالین فسفاتازها

 این آنزیم‌ها در محیط‌های قلیایی فعال‌تر هستند و به همین دلیل این گونه نام گذاری شده‌اند. در برهمکنش با یک زیست ماده، فعالیت آلکالین فسفاتازها به عنوان یک پارامتر بـرای فعالیـت سلول‌های استخوان ساز مطرح است.

کشت سلولی

شکل 1. نمایی از فرد در حال تست کشت سلولی زیر هود.

تجهیزات لازم برای آزمایشگاه کشت سلولی به شرح زیر است:

  • میکروسکوپ معکوس
  • هود با جریان خطی مجهز به اشعه UV
  • سانتریفیوژ
  • شیکر آزمایشگاهی
  • حمام بن ماری
  • انکوباتور حاوی CO2
  • اتوکلاو
  • تانک ازت
  • یخچال و فریزر
  • دستگاه خوانشگر میکروپلیت

شکل 2. دستگاه خوانشگر میکروپلیت.

فرد کارشناس آزمایشگاه کشت سلولی لازم است به قدر کافی توانمندی برای کار بدون وقفه و دقیق را داشته باشد. امور مربوط به آزمایشگاه کشت سلولی باید به صورت پیوسته و با دقت کافی انجام پذیرد. کوچک‌ترین اشتباه سهوی منجر به شکست همه تست‌ها و شیوع آلودگی به داخل محیط استریل آزمایشگاه خواهد شد.دیدگاهتان را بنویسید