جوشکاری حالت مایع (ذوبی)

فرایندهای جوشکاری به دو دسته جوشکاری حالت جامد و جوشکاری حالت مایع تقسیم می‌شود. در این مقاله تلاش شده است تا در مورد جوشکاری ذوبی و انواع آن توضیحات مختصری آورده شود. به طور کلی به هر فرایند جوشکاری که با ذوب کردن فلز پایه، خط جوشی ایجاد می‌کند، جوشکاری حالت مایع یا جوشکاری ذوبی گفته می‌شود. در واقع در این روش نقاط اتصال ذوب شده، به یکدیگر می‌چسبند و پس از انجماد و کاهش دما اتصال برقرار می‌شود. در این حالت اطراف خط جوش منطقه متاثر از حرارت ایجاد می‌شود.

در شکل 1 نمونه‌ای از منطقه متاثر از حرارت در جوشکاری حالت مایع به خوبی قابل مشاهده است.

جوشکاری حالت مایعشکل 1. منطقه متاثر از حرارت در جوشکاری حالت مایع.

از مزایای استفاده از جوشکاری ذوبی کاربرد متنوع، قابلیت جوشکاری سیار و امکان ایجاد جوش چند لایه برای قطعات ضخیم است. متداول‌ترین روش‌های جوشکاری ذوبی شامل موارد زیر می‌شود:

جوشکاری پلاسما

در این جوشکاری قوسی گرمای مورد نیاز از یک قوس متمرکز بین الکترودهای تنگستن و قطعه مورد نظر تولید می‌شود. در این روش از دو گاز خنثی برای تشکیل قوس پلاسما و سپر محافظ استفاده می‌شود. در این روش دما بالا بوده که به دلیل متمرکز شدن انرژی در سطح مقطع کوچک نوک شعله قوس پلاسما است.

جوشکاری با لیزر

این روش به دلیل ظرافت، سرعت بالا و دقت زیاد به طور گسترده در صنایع مختلفی استفاده می‌شود. با تابش اشعه لیزر حرارت مورد نیاز برای ایجاد حوضچه مذاب فراهم شده و اتصال صورت می‌گیرد. جوشکاری لیزر در سه دسته رسانشی (در دانسیته پایین انجام شده و یک اثر سطحی و عریض به جا می‌گذارد)، نفوذی (در دانسیته بالا انجام شده و یک اثر باریک و عمیق به جا می‌گذارد) و رسانشی- نفوذی (در دانسیته متوسط انجام شده و عمق اثر متوسطی نیز به جا می‌گذارد) انجام می‌شود.

جوشکاریشکل 2. نمای نزدیک از جوشکاری با لیزر.

جوشکاری گاز

در این روش واکنش احتراق در شعله در دو مرحله صورت می‌گیرد که گرمای ناشی از آن تأمین کننده حرارت مورد نیاز برای جوشکاری گازی است. حرارت لازم در این روش از واکنش شیمیایی گاز با اکسیژن به وجود می‌آید. شعله تشکیل شده بسیار داغ بوده و حتی تا بیش از 3000 درجه سانتی گراد افزایش دما پیدا می‌کند. چنانچه از گاز استیلن به عنوان سوخت گازی استفاده شود، فرایند جوشکاری اکسی استیلن نامیده می‌شود. نکته مهم در روش جوشکاری گازی قابلیت حمل و کاربری آسان آن است. این روش نیز مانند سایر روش‌های جوشکاری نیاز به استفاده از وسایل ایمنی (مانند ماسک و عینک ضد UV) و رعایت نکات ایمنی دارد.

از دیگر روش‌های جوشکاری حالت مایع می‌توان به جوشکاری زیر پودری، قوس الکتریکی دستی، فلز-قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ و قوسی با الکترود تنگستن در پناه گاز محافظ اشاره کرد که در سایر مقالات توضیح داده می‌شود.دیدگاهتان را بنویسید