امین زرگر

آقای امین زرگر بابل‌دشتی

• سمت
مدیر بازاریابی و فروش

• شماره تماس

09123765735

• ایمیل:

zargar@taracoat.com

واحد تحقیق و توسعه تاراپوشش آماده حل چالش های علمی و صنعتی شما است..